Obec Vítkovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Kúpa pozemku Odb.: František Dirda
Dod.: Obec Vítkovce
700.60 €
Cenník Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
Cenník Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
Verejné obstarávanie na Externé riadenie projektu MŠ Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: Rozvoj Spiša n.o.
0.00 €
Vykonávanie stavebného dozoru nad stavbou: ,,Výstavba Materskej školy v obci Vítkovce" Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: Ing. Anton Merjavý
0.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: Ladislav B abík
2604.00 €
Dodatok ku kúpnej zmluve Odb.: Michal Dravecký
Dod.: Obec Vítkovce
0.00 €
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: I.Reseller s.r.o.
0.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Michal Dravecký
Dod.: Obec Vítkovce
651.00 €
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno- technického vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Dodatok k zmluve o poskytnutí služby Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: JUDr.Anna Filipová
0.00 €
Kúpna zmluva Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: EL PRO KAN, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: EL PRO KAN, s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Vítkovce Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29849.15 €
Výstavba materskej školy v obci Vítkovce Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: JUDr.Anna Filipová
2850.00 €
Vítkovce – výmena TS1, úprava VN, NN a DP Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: Východoslovenská distribučná
0.00 €
Výstavba materskej školy v obci Vítkovce Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov)
709471.72 €
Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: AV Audit, s.r.o.
0.00 €
2019 Archív