Obec Vítkovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Verejné obstarávanie na Externé riadenie projektu MŠ Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: Rozvoj Spiša n.o.
0.00 €
Vykonávanie stavebného dozoru nad stavbou: ,,Výstavba Materskej školy v obci Vítkovce" Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: Ing. Anton Merjavý
0.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: Ladislav B abík
2604.00 €
Dodatok ku kúpnej zmluve Odb.: Michal Dravecký
Dod.: Obec Vítkovce
0.00 €
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: I.Reseller s.r.o.
0.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Michal Dravecký
Dod.: Obec Vítkovce
651.00 €
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno- technického vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Dodatok k zmluve o poskytnutí služby Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: JUDr.Anna Filipová
0.00 €
Kúpna zmluva Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: EL PRO KAN, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: EL PRO KAN, s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Vítkovce Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29849.15 €
Výstavba materskej školy v obci Vítkovce Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: JUDr.Anna Filipová
2850.00 €
Vítkovce – výmena TS1, úprava VN, NN a DP Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: Východoslovenská distribučná
0.00 €
Výstavba materskej školy v obci Vítkovce Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov)
709471.72 €
Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Odb.: Obec Vítkovce
Dod.: AV Audit, s.r.o.
0.00 €
2019 Archív