SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecvitkovce.sk spravuje Obec Vítkovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Vítkovce

Adresa:
Obecný úrad Vítkovce
Vítkovce 99
053 63 Spišský Hrušov

IČO: 00329746

Samosprávny kraj: Košický 
Okres: Spišská Nová Ves
Región: Spiš
Počet obyvateľov: 629
Rozloha: 522 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1279

Všeobecné informácie: info@obecvitkovce.sk
Podateľňa: podatelna@obecvitkovce.sk
Starosta: starosta@obecvitkovce.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecvitkovce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 053 / 44 92 129

E-mail: sekretariat@obecvitkovce.skobecvitkovce@levonetmail.sk

Kompetencie:
Obec Vítkovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk