Obec Vítkovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 01.07.2019

     Obec Vítkovce, 053 63 Vítkovce

                             tel.č.: 053/44 92 129, číslo faxu: 053/42 99 129,                         

          e-mail: obecvitkovce@levonetmail.sk, web: www.obecvitkovce.sk

                                                                                                       

                                                                                                        Podľa rozdeľovníka OZ

                                                                                                          053 63 Vítkovce

                                                                                                        Vo Vítkovciach, 01.07.2019

VEC: POZVÁNKA

        Obecný úrad vo Vítkovciach Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva ,

ktoré sa bude konať dňa       08.07.2019 /pondelok/   na Obecnom úrade o 16:00  hod.

PROGRAM:

  1. Záverečný účet obce Vítkovce
  2. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Vítkovce
  3. Návrh VZN obce Vítkovce o podávaní a vybavovaní sťažností o prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrovania sťažnosti v zmysle ust. § 11 ods. 1 zák. č.9/2010 Z.z.
  4. Ponuka ČOV č. 19339
  5. Úprava stravného podľa nových finančných pásiem pre MŠ
  6. Diskusia
  7. Záver

                                                                                                       

                                                                                                           Peter  D i r d a

                                                                                                           starosta obce1 2 3 4 5 6